Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím se sběrem, ukládáním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem, Bc. Aneta Pavliňáková, DiS. se sídlem Jiráskova 116/16, Brno, PSČ: 602 00, IČO: 01040456, vznik oprávnění ze dne 29.8.2012 pro účely stanovené níže.

Tento souhlas uděluji pro všechny informace obsažené v tomto formuláři po celou dobu 3 (tří) let ode dne jeho udělení. Jsem si také vědom svých práv podle § 2 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Jsem seznámen se všemi vyplněnými částmi formuláře, všechny poskytnuté informace jsou pravdivé a přesné a jsou uvedeny na základě dobrovolnosti.

V rámci využívání a rušení služby Newsletter (dále jen služby) souhlasím s uchováváním informací o IP adrese mého zařízení. Tyto údaje jsou uchovávány po celou dobu platnosti souhlasu se službou a k jejich zneplatnění dojde až 6 (šest) měsíců od doby, kdy dojde k odvolání nebo zneplatnění souhlasu se službou.

Účel zpracování osobních údajů

Podle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění jsou všechny informace uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení uživatele za použití elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy uživatel přímo a účinně zašle správci informaci, že uživatel již nechce pokračovat se zasíláním obchodních informací od správce (maximálně po dobu 3 (tří) let). Souhrnné informace z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely pro interní užití správce.

Pro zajištení bezpečnosti uživatele Anetapavlinakova.cz jsou uchovány informace o IP adresách zařízení. Tyto údaje jsou uchovávány po celou dobu platnosti souhlasu se službou a k jejich zneplatnění dojde až 6 (šest) měsíců od doby, kdy dojde k odvolání nebo zneplatnění souhlasu se službou.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění daného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, pro který byly shromážděny.