Staňte se instruktorem jógy 2025

27.10.2023

www.instruktorjogybrno.cz

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM AKREDITOVANÝ MŠMT ČR

NOVÉ TERMÍNY OD  LEDNA 2025 VYPSÁNY!

Termíny:

1. víkend: 24. - 26. ledna

2. víkend: 28. února - 2. března

3. víkend: 14. - 16. března

4. víkend: 4. - 6. dubna

5. víkend: 23. - 25. května

6. víkend: 5. - 7. září

www.majda-agency.cz

O podrobné informace pište na sarka@majda-agency.cz.

Cílem vzdělávacího programu Instruktor jógy je spojit znalosti z oblastí anatomie, fyziologie, psychologie, pedagogiky, výživy a hygieny se základy jógy, speciálními dechovými a relaxačními technikami a základy zdravého pohybu.

Kurz účastníkům poskytuje především poznatky a dovednosti z oblasti hathajógy, jógové terapie a power yogy, ale i z dalších současných směrů (ashtanga vinyasa yoga, jin yoga, hormonální jóga a další).

Během kurzu získáte potřebné teoretické znalosti i praktické zkušenosti, které vás připraví na vedení lekcí jógy pro klienty s různou úrovní pokročilosti, věku, kondice a zdravotního v rámci skupinových lekcí, ale získáte i základní znalosti, jak sestavit lekce pro individuální klienty. Po úspěšném absolvování programu včetně závěrečných zkoušek obdržíte certifikát opravňující k získání živnostenského listu. Vzdělávací program je akreditován pro odbornou způsobilost Instruktor jógy.

Kurz je výrazně obohacen o semináře jógové terapie, vycházející ze spojení tradiční jógy a moderních fyzioterapeutických směrů (vývojová kineziologie, rolfing) v souladu s principy zdravého pohybu a probíhá pod vedením pražské lektorky Lenky Oravcové, která směrovala svou dlouholetou aktivitu ke hlubokému studiu zdravých principů fungování lidského těla s důrazem na zdravotní aspekty ásan a své dlouholeté poznatky i zkušenosti shrnula v knize Principy zdravého pohybu.

Naše heslo: SNAŽÍME SE ŠKOLIT JINAK! ABY OD NÁS ODCHÁZELI LEKTOŘI JÓGY, KTEŘÍ VÍ, UMÍ A CHÁPOU!

Pro koho je program určen: 

Pro osoby starší 18 let s dokončeným středoškolským vzděláním, podmínkou přijetí je základní vlastní jógová praxe v délce trvání alespoň 1 roku (požadujeme stručné písemné doporučení od lektora jógy, jehož lekce navštěvujete). 

Náplň programu:
základy jógy, její historie a filosofie, poznání zásad zdravého pohybu vycházejícího z vývojové kineziologie v kombinaci se správnými pohybovými vzorci, důkladné obeznámení s technikou jógových pozic i průpravných cvičení, techniky pránajámy, práce s energií, použití relaxačních i meditačních technik. Absolvent školení bude schopen sestavit vhodný cvičební program pro skupinovou i individuální lekci jógy, bude schopen modifikovat obtížnost lekce i jednotlivých ásan dle úrovně účastníků s možností využití pomůcek i s ohledem na specifické skupiny klientů (děti, těhotné ženy, senioři). Cílem bude připravit instruktora tak, aby mu jeho znalosti umožnily inspirovat své cvičence v rozvíjení a zkvalitňování tělesného i duševního zdraví v rámci zdravého životního stylu. Vzdělávací program s hodinovou dotací 150 hodin.

Teoretická část (60 hodin) + praktická část ( 90 hodin) :
• anatomie
• fyziologie a principy zdravého pohybu
• traumatologie a první pomoc
• pedagogika, psychologie, práce s klientem
• hygiena, očistné techniky, výživa
• právní minimum
• úvod do filozofie a historie jógy
• principy zdravého pohybu - jóga a jógová terapie
• hathajóga, powerjóga, ahtanga vinyasa yoga
• seznámení s hormonální jógovou terapií, yin yogou, gravidjógou, dětskou jógou, senior jógou, jógou v kontextu ájurvédy a čínské medicíny, poznatky k využití jógových pomůcek
• pránájáma, enegie v józe, bandhy, mudry
• úvod k mantrám
• očistné techniky
• relaxační, koncentrační a meditační techniky

Časový harmonogram:
pátek 15.00 - 20.00 hod. + sobota 9.00 - 19.30 hod. + neděle 9.00 - 19.00 hod

celkem 6 prodloužených víkendů, online výuka (bude-li to nutné)

Lektoři programu :
Bc. Aneta Pavliňáková, DiS., MUDr. Šárka Majdová, Lenka Oravcová, PhDr. Zdeněk Havlíček, Ing. Lucie Macháčová, Mgr. Šárka Starobová, Mgr. Simona Majdová, Bc. Dušan Foret

Podmínky závěrečných zkoušek:

  • minimálně 80% účast na výuce (všeobecná a odborná část)
  • závěrečný písemný test (anatomie, fyziologie, první pomoc) + závěrečná ústní zkouška (historie, filosofie a teorie jógy)

  • 30 hospitačních hodin (účast na vybraných jógových lekcích potvrzená instruktorem včetně analýzy pěti vybraných lekcí) + 2 jednodenní semináře (hospitační list nutno odevzdat 3 týdny před závěr. zkouškou)
  • závěrečná praktická zkouška (vedení skupinové lekce, její analýza)
  • natočení videozáznamu vlastního vedení lekce hathajogy nebo power yogy na DVD (odevzdat 3 týdny před závěr. zkouškou)
  • seminární práce na jedno ze zadaných témat v rozsahu 5-10 normostran (odevzdat 3 týdny před závěr. zkouškou)
  • v případě nesplnění jakékoliv součásti závěrečné zkoušky je možno za poplatek konat opravnou zkoušku, a to nejvýše jednou, a nejpozději do 90 dnů od řádného termínu zkoušky

Cena: 19.990,- 

Cena zahrnuje : 

• studijní program
• základní studijní materiály
• zapůjčení cvičebních pomůcek
• řádný termín závěrečné zkoušky
• certifikace - osvědčení o absolvování vzdělávacího programu akreditovaného MŠMT, které opravňuje k získání živnostenského listu
• bonusy : sleva 10 % z ceny permanentky na 10 vstupů open class + sleva 10% z ceny jednodenního semináře v Majda agency


Možnost proplacení vzdělávacího programu jako rekvalifikace od Úřadu práce:
V případě zájmu může uchazeč požádat o proplacení vzdělávacího programu příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce ČR. Žádat o zvolenou rekvalifikaci je třeba alespoň 30 dnů před termínem zahájení kurzu, aby bylo možné požadavek Úřadem práce posoudit a administrativně zpracovat. Hrazení zvolené rekvalifikace Úřadem práce není nárokové, je tedy plně na zvážení Úřadu práce, zda rekvalifikaci uhradí.V každém případě však musí klient uhradit nejprve vzdělávací program sám a po úspěšném absolvování programu a smlouvě mezi naším vzdělávací institucí a Úřadem práce, dojde k úhradě programu Úřadem práce.


"Kdo chce změnit svět, může začít rovnou u sebe.
Sami se staňte pozitivní změnou,již chcete ve světě vidět."
Mahátma Gándhí


Staňte se lektorem, který bude šířit zdravý životní styl a zásady zdravého pohybu - připojte se k nám !